Giám đốc Công ty làm việc và kiểm tra hiện trường các công trình thuộc Dự án Phú Yên – Khánh Hòa
1/15/2015 4:18:23 PM
Ngày 14/01/2015, Giám đốc Công ty đến làm việc và kiểm tra hiện trường các công trường thi công thuộc Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, Dự án Xuân Phước – Phú Hải tỉnh Phú Yên do các Đội công trình 1, 2, 4 và 10 đảm nhận thi công.

  

Sau khi nghe báo cáo tình hình thi công tại dự án của Ban điều hành hầm đường bộ Đèo Cả cũng như các tồn tại tính đến thời điểm hiện nay. Giám đốc biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn của các đơn vị để hoàn thành các khối lượng công việc tính đến ngày 14/01/2015 giá trị sản lượng đã thực hiện 85.6 tỷ/tổng giá trị 300 tỷ đồng. Giám đốc đánh giá cao công tác chuẩn bị mặt bằng thi công cầu số 2A của Đội CT1 nhanh, bố trí gọn gàng, hợp lý và Đội CT2 thi công Cống hộp 4x(4x4)m đạt tiến độ cam kết, Giám đốc khen thưởng Đội CT1, CT2 mỗi Đội sản xuất 5 triệu đồng.

Căn cứ vào khối lượng công việc còn lại của dự án Giám đốc Công ty yêu cầu Ban điều hành hầm đường Đèo Cả giao nhiệm vụ cho các đội sản xuất phải tập trung cao độ để hoàn thành các khối lượng công việc tại dự án từ ngày 14/01 đến 15/02/2014 (Tức 27/12/ÂL) đảm bảo kỹ thuật, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Cụ thể:

Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả: Cầu số 2 nổ mìn phá đá xong trụ P2 và 30% khối lượng trụ P3; Thanh thải tạo mặt bằng thi công trụ P2; Cầu số 3 khoan 3 cọc khoan nhồi trụ P5T đạt 6/6 cọc trụ P5T trước 31/01/15; Thi công xong bệ trụ P5T; Khoan 7 cọc khoan nhồi mố A2T đạt 11/12 cọc trụ A2T; Hoàn thiện dây chuyền đúc dầm và đúc 1/20 phiến dầm I33m. Cầu Cây Găng hợp đồng nhà thầu phụ thi công xong đường 2 đầu cầu, chân khay, tứ nón; Cầu Tân Phước đúc 6 phiến dầm bản 24.7m, đạt 6/20 phiến dầm; Thi công xong bệ trụ T1. Cầu số 5 thi công xong xà mũ trụ P1 trước 31/01/15; Khoan 10 cọc khoan nhồi mố A1, đạt 10/12 cọc; Thi công xong bệ mố và 2/3 đợt thân, tường cánh mố A2; Thi công đúc 4 phiến dầm I33, đạt 8/10 phiến dầm I33m. Cầu số 2A đổ bê tông cọc khoan nhồi đầu tiên trước ngày 20/01; Thi công 6 cọc khoan nhồi trụ P3T, đạt 6/6 cọc; Thi công 4 cọc khoan nhồi trụ P2T, đạt 4/6 cọc; Hoàn thiện bãi đúc dầm số 1, dây chuyền đúc dầm và đúc 1/70 phiến dầm I33.

Dự án Xuân Phước – Phú Hải tỉnh Phú Yên: Cầu số 3: Nổ mìn phá đá xong mố M2; Nổ mìn phá đá 1/2 đợt mố M; Thi công xong bãi, bệ đúc dầm bản L=18m; Đào đất hoàn thiện đường 2 đầu cầu. Cầu số 5: Khoan phá đá, nổ mìn đến cao độ đáy bệ các mố M1,M2, trụ T1,T2. Thi công xong bãi đúc, dây chuyền đúc dầm I33; Thi công xong bãi đúc dầm bản. Cầu số 6: Lao lắp hoàn thiện 9/9 phiến dầm bản trước ngày 21/01; Thi công bản mặt cầu; Thi công đắp hoàn thiện K95 đường 2 đầu cầu; Vận chuyển toàn bộ ván khuôn, bệ đúc dầm bản ra cầu số 8 trước 16/01;            Cầu số 7: Lao lắp hoàn thiện 4/4 phiến dầm I33trước ngày 28/01; Thi công xong dầm ngang, mặt cầu; Thi công đắp đất K95 tứ nón và đường 2 đầu cầu mố M1,M2 đạt 70% khối lượng; Chuyển bộ ván khuôn dầm I33 vào cầu số 5. Cầu số 8: Huy động đầy đủ vật tư thiết bị thi công; Hoàn thiện dây chuyền đúc dầm và đúc 4/9 phiến dầm bản L=15m; Hoàn thiện công tác chuẩn bị phá dỡ cầu cũ.

 

Nhiệm vụ Ban điều hành Dự án: Thanh toán đợt 2 gói thầu số 5 – Đèo Cả trước ngày 30/01, Kiểm tra và duyệt các khối lượng thi công; Trình duyệt các hồ sơ liên quan BPTCTC, BVTC, thủ tục pháp lý đủ điều kiện thi công cho các cầu Phú Yên - Khánh Hòa. Bám sát, đốc thúc các đội thi công đảm bảo đạt tiến độ, chất lượng, mỹ quan; Phối hợp các Phòng ban để thực hiện tốt nhiệm vụ Ban giám đốc giao. Các thủ tục để xin giấy phép thi công 2 cầu Ka Boong, Ka Room.

TIN BÀI KHÁC:

Hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương trước Tết 2019TP.HCM: Lúc nào hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương?Chương trình Tết ấm cho người nghèo và Đông ấm cho em xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn 2018 Đoàn thanh niên C92 tổ chức Đêm hội trăng rằm 2017Công ty 492 25 năm xây dựng và trưởng thành
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu