Võ Đình Việt - Phó Giám đốc - đăng ký bán 11.947 CP
4/3/2017 8:16:12 AM
Võ Đình Việt - Phó Giám đốc - đăng ký bán 11.947 CP

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Đình Việt 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31.947 CP (tỷ lệ 0,6%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.947 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi tỷ lệ sở hữu. 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/03/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/04/2017.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố thay đổi người công bố thông tin C92C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu