C92 công bố thông tin bà Nguyễn Thị Vân thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, Bổ nhiệm bà Chu Thị Thanh Hằng giữ chức Trưởng phòng Tài chính Kế toán
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu