Ảnh công trình đã hoàn thành

Cầu Da Nong tỉnh Phú Yên - Hoàn thành năm 2004
Cầu Hùng Vương tỉnh Phú Yên - Hoàn thành năm 2008
Cầu Phù Đổng 2 - Hà Nội - Hoàn thành năm 2012
Cầu Trần Phú Nha Trang - Hoàn thành năm 2002
Cầu Vĩnh Tuy Hà Nội - Hoàn thành năm 2009
Cầu Ben Buong Quảng Ngãi
Cầu Bến Lức Long An
Cầu Bình Phú Quy Nhơn
Cầu Song Ba Phú Yên
Cầu Thanh Trì Hà Nội
Cầu vượt đường sắt tránh Vinh
Cầu Xa No Hậu Giang
Cầu Yên Lệnh QL38 Hưng Yên
Cầu Yên Lệnh QL38 Hưng Yên
Ben so 1, 2 cang Vung Ang - Ha Tinh copy
Cảng Vũng Rô - Phú Yên copy
Cau Ben Buong - Quang Ngai copy
Cau Ben Luc - Long An copy
Thuy dien Nam Pao - Nam Can
Ta lang - Quang Nam
Cau vuot - my thuan
Cau Vinh Tuy - Ha Noi
Cau Tran Phu - Tp Nha Trang
Cau Thoi An - Binh Duong
Cau Thanh Tri - Ha Noi
Cau Tac Ben Ro - Tp Ho Chi Minh
Cau Song Dao - Nam dinh
Cau Quan Hau - Quang Binh
Cau Phu Dong
cau Nguyen Tri Phuong
Cau Nghen - Ha Tinh copy
Cau Cay Cam
Cau Da nong
Cau Ky Trung - Quang Nam

Album khác: