Công bố thông tin
C92 công bố giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

C92 công bố giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017

C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017

C92 công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

C92 công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

C92 công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

C92 công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

C92 công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2017

C92 công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2017

C92 công bố thông tin bà Nguyễn Thị Vân thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, Bổ nhiệm bà Chu Thị Thanh Hằng giữ chức Trưởng phòng Tài chính Kế toán

C92 công bố thông tin bà Nguyễn Thị Vân thôi giữu chức vụ Kế toán trưởng Công ty, Bổ nhiệm bà Chu Thị Thanh Hằng giữ chức Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

C92 công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý I/2016

C92 công bố Báo cáo tài chính quý I/2016

Báo cáo tài chính năm 2015 - Đã kiểm toán

C92 Báo cáo tài chính năm 2015 - Đã kiểm toán

C92 báo cáo tài chính quý IV năm 2015

C92 báo cáo tài chính quý IV năm 2015

Điều lệ và quy chế quản trị
Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty

Huân chương - Giải thưởng
Dự án tiêu biểu