Huân chương Lao Động hạng Nhì

Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu