Huân chương Lao Động hạng Nhì

Huân chương - Giải thưởng
Dự án tiêu biểu