Giới thiệu chung

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492 - C92

Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 là thành viên của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) thành lập ngày 2/6/1992.

 

(Trụ sở chính của công ty)

 

- Tên giao dịch: Construction And Investment Joint - Stock Company No 492

- Tên viết tắt: C92

- Mã chứng khoán: C92 - HASTC

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2703000504 cấp ngày 08 tháng 05 năm 2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An.

- Tài khoản: 51010000000557 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An.

- Trụ sở chính: Số 198, Đường Trường Chinh - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An.

- Tel: 038.3853804  -  Fax: 038.3854494

- Website: www.c92.com.vn -    E-mail: c92@c92.com.vn

* Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (Tiền thân là Công trường I) là đơn vị thành viên Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 được thành lập ngày 02 tháng 06 năm 1992. Ngày 16 tháng 01 năm 1995 Công ty đổi tên thành Xí nghiệp Công trình I hạch toán phụ thuộc Tổng công ty - Nhiệm vụ của Công ty là xây dựng các công trình và thực hiện kế hoạch do Tổng công ty giao nhằm đảm bảo về tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh doanh.

Ngày 30 tháng 8 năm 1997 được đổi tên là Công ty công trình giao thông 492, Công ty được Tổng công ty trực tiếp giao nhiệm vụ xây dựng các công trình và được uỷ quyền giao dịch, ký kết các hợp đồng và vay vốn xây dựng công trình theo phương thức tự hoạch toán.

Để phù hợp với sự phát triển của Công ty, cũng như cùng hoà nhập vào nền kinh tế thị trường của Đất nước. Ngày 28 tháng 09 năm 1998 Công ty được chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập theo Quyết định số: 2448/1998/QĐ/BGTVT của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải.

Ngày 05 tháng 02 năm 2002 được Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải công nhận Công ty công trình giao thông 492 xếp hạng lên Doanh nghiệp Nhà nước hạng I.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp, đổi mới và cổ phần hoá doanh nghiệp. Ngày 29 tháng 04 năm 2004, Bộ giao thông vận tải ra Quyết định số 1227/QĐ-BGTVT chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty công trình giao thông 492 thành Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 492 (ECOJCOM 492) thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 có vốn chi phối của Nhà nước.

Ngày 14 tháng 02 năm 2005 Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 492 và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Ngày 19 tháng 11 năm 2007 Công ty chính thức niêm yết cổ phiểu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (Mã chứng khoán: C92) nhằm mục đích thu hút vốn của các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng tăng của Công ty để giảm chi phí lãi vay Ngân hàng, phục vụ sản xuất và mở rộng thị trường kinh doanh.

 

 

Ngày 30 tháng 04 năm 2008 Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức và thông qua đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492.Tên viết tắt: C92

 

 

* Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: 

    - Xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, dân dụng, bến cảng trong và ngoài nước;

    - Kinh doanh bất động sản;- Đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức BOT, BT.

    - Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn.

    - Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị giao thông vận tải.

    - Xây dựng đường dây và trạm điện đến 35KV

    - Thí nghiệm vật liệu xây dựng.

    - Kinh doanh dịch vụ, thương mại ....

* Công nghệ chính thi công cầu cảng của Công ty:

    - Công nghệ khoan cọc nhồi đường kính: D = 1 - 2 m.

    - Công nghệ thi công Dầm Supe T.

    - Công nghệ thi công Dầm bê tông ƯST: L = 18 -33 m.

    - Công nghệ thi công Dầm hộp BTCTƯST bằng phương pháp tại chỗ: L = 50 m.

    - Công nghệ thi công Dầm BTCTUST bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng. L = 120 m.

    - Công nghệ thi công cầu BTCTƯST bằng Hệ thống đà giáo ván khuôn di động (MSS). 

Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu