Dầm cầu bê tông dự ứng lực bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng
10/7/2014 3:56:03 PM
Công nghệ thi công Dầm cầu bê tông dự ứng lực bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng với chiều dài nhịp 120m

 

 

Công nghệ thi công đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động thi công xây dựng. Trong những năm gần đây ngành xây dựng cầu của Việt Nam đã có những chuyển biến đáng kể bằng việc đầu tư vào công nghệ thi công hiện đại, một trong những công nghệ đó là Công nghệ thi công dầm hộp liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng đối xứng được áp dụng cho thi công kết cấu nhịp bằng BTCT DƯL của các cầu liên tục khẩu độ lớn.

TIN BÀI KHÁC:

Công nghệ thi công cầu BTCTƯST bằng Hệ thống đà giáo ván khuôn di động (MSS)Công nghệ thi công Dầm bê tông ƯST: L = 18 -33 mCông nghệ thi công Dầm cầu bê tông dự ứng lực bằng phương pháp tại chỗ với chiều dài nhịp 50mCông nghệ thi công Dầm bê tông dự ứng lực Super-TCông nghệ khoan cọc nhồi
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu