Ngày 18/09/2014, ngày giao dịch đầu tiên 2.552.920 cổ phiếu niêm yết bổ sung
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu