Ngày 18/09/2014, ngày giao dịch đầu tiên 2.552.920 cổ phiếu niêm yết bổ sung
10/18/2014 2:47:31 PM
Ngày 18/09/2014, ngày giao dịch đầu tiên 2.552.920 cổ phiếu niêm yết bổ sung

 

Ngày 18/09/2014, ngày giao dịch đầu tiên 2.552.920 cổ phiếu niêm yết bổ sung

File đính kèm theo: NDDT.PDF

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019C92 công bố Báo cáo thường niên năm 2018C92 thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019C92 công bố Bao cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu