Ngày 18/09/2014, ngày giao dịch đầu tiên 2.552.920 cổ phiếu niêm yết bổ sung
10/18/2014 2:47:31 PM
Ngày 18/09/2014, ngày giao dịch đầu tiên 2.552.920 cổ phiếu niêm yết bổ sung

 

Ngày 18/09/2014, ngày giao dịch đầu tiên 2.552.920 cổ phiếu niêm yết bổ sung

File đính kèm theo: NDDT.PDF

TIN BÀI KHÁC:

C92 cung cấp hồ sơ quản trị Công ty năm 2019C92 công bố giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 4 năm 2019 so với BCTC quý 4 năm 2018C92 công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớnC92 công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2019C92 công bố BCTC Quý 4 năm 2019
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu