Công ty 492 Thông báo thay đổi nhân sự
10/18/2014 2:52:53 PM
Nội dung thông báo: Ông Trần Bảo Thành thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2014.

Thay đổi nhân sự:

Fil đính kèm theo: Thông báo

TIN BÀI KHÁC:

Công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024Nghị quyết đọi hội thường niên năm 2024Báo cáo thường niên năm 2023Tài liệu đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2024Báo cáo tài chính năm 2023
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu