C92: Ông Nguyễn Vĩnh Lộc không còn là cổ đông lớn
10/30/2014 4:02:07 PM
C92: Ông Nguyễn Vĩnh Lộc không còn là cổ đông lớn

 

Ông Nguyễn Vĩnh Lộc đã bán 199,989 cổ phiếu C92 của CTCP Xây dựng & Đầu tư 492 , giảm sở hữu xuống còn 261,416 cp, chiếm tỷ lệ 3.7% vốn và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 14/10.

File đính kèm theo: C92_2014.10.23_66b38b8_photo_1

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2016 giữa BCTC Công ty lập so với BCTC kiếm toánC92 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016C92 Công bố Báo cáo thường niên năm 2015
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu