C92: Ông Nguyễn Vĩnh Lộc không còn là cổ đông lớn
10/30/2014 4:02:07 PM
C92: Ông Nguyễn Vĩnh Lộc không còn là cổ đông lớn

 

Ông Nguyễn Vĩnh Lộc đã bán 199,989 cổ phiếu C92 của CTCP Xây dựng & Đầu tư 492 , giảm sở hữu xuống còn 261,416 cp, chiếm tỷ lệ 3.7% vốn và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 14/10.

File đính kèm theo: C92_2014.10.23_66b38b8_photo_1

TIN BÀI KHÁC:

C92 cung cấp hồ sơ quản trị Công ty năm 2019C92 công bố giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 4 năm 2019 so với BCTC quý 4 năm 2018C92 công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớnC92 công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2019C92 công bố BCTC Quý 4 năm 2019
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu