C92: Ông Nguyễn Vĩnh Lộc không còn là cổ đông lớn
10/30/2014 4:02:07 PM
C92: Ông Nguyễn Vĩnh Lộc không còn là cổ đông lớn

 

Ông Nguyễn Vĩnh Lộc đã bán 199,989 cổ phiếu C92 của CTCP Xây dựng & Đầu tư 492 , giảm sở hữu xuống còn 261,416 cp, chiếm tỷ lệ 3.7% vốn và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 14/10.

File đính kèm theo: C92_2014.10.23_66b38b8_photo_1

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018C92 công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu