C92: Trần Bảo Thành - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,000 CP
10/30/2014 4:06:19 PM
C92: Trần Bảo Thành - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,000 CP

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Bảo Thành 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 127,682 CP (tỷ lệ 2.4%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: thay đổi tỷ lệ sở hữu 
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/10/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/11/2014.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố thay đổi người công bố thông tin C92C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu