C92: Báo cáo sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu
1/7/2015 3:33:24 PM
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92) thông báo về tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ.

 Cụ thể, căn cứ theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, Vốn điều lệ của công ty đã tăng từ 27.6 tỷ đồng lên 53.129 tỷ đồng. Số tiền ròng thu được từ phát hành cổ phiếu đạt 18,013,466,047 đồng. Công ty đã sử dụng để đầu tư thiết bị như sau:

Số tiền còn lại hơn 12 tỷ đồng sẽ được công ty tiếp tục đầu tư thiết bị.

Tài liệu đính kèm: images/FCKImage/file/C92_2014_12_29_7691356_C92_BC_su_dung_von.PDF
 

 

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố thay đổi người công bố thông tin C92C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu