C92: Báo cáo sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu
1/7/2015 3:33:24 PM
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92) thông báo về tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ.

 Cụ thể, căn cứ theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, Vốn điều lệ của công ty đã tăng từ 27.6 tỷ đồng lên 53.129 tỷ đồng. Số tiền ròng thu được từ phát hành cổ phiếu đạt 18,013,466,047 đồng. Công ty đã sử dụng để đầu tư thiết bị như sau:

Số tiền còn lại hơn 12 tỷ đồng sẽ được công ty tiếp tục đầu tư thiết bị.

Tài liệu đính kèm: images/FCKImage/file/C92_2014_12_29_7691356_C92_BC_su_dung_von.PDF
 

 

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2016 giữa BCTC Công ty lập so với BCTC kiếm toánC92 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016C92 Công bố Báo cáo thường niên năm 2015
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu