C92: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc đăng ký mua 260.000 cổ phiếu
1/13/2015 9:58:41 AM
Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) đăng ký mua 260.000 cổ phiếu.
  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Hưng
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
  • Mã chứng khoán: C92
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.576.491 CP (tỷ lệ 29,67%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 260.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/01/2015
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/02/2015.

 

(Theo hnx.vn)

TIN BÀI KHÁC:

C92 cung cấp hồ sơ quản trị Công ty năm 2019C92 công bố giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 4 năm 2019 so với BCTC quý 4 năm 2018C92 công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớnC92 công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2019C92 công bố BCTC Quý 4 năm 2019
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu