C92: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc đã mua 226.212 cổ phiếu
7/10/2015 8:57:58 AM
Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) đã mua 226.212 cổ phiếu.

 

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Hưng
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
  • Mã chứng khoán: C92
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.841.601 CP (tỷ lệ 34,66%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 226.212 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.067.813 CP (tỷ lệ 38,92%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa mua được
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 08/05/2015
  • Ngày kết thúc giao dịch: 05/06/2015.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố thay đổi người công bố thông tin C92C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu