C92: Phó Giám đốc đã bán 7.900 cổ phiếu
9/3/2015 3:25:23 PM

 Nguyễn Tăng Bảo - Phó Giám đốc CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) đã bán 7.900 cổ phiếu.

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tăng Bảo
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
  • Mã chứng khoán: C92
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 67.920 CP (tỷ lệ 1,28%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 17.900 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.900 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 60.020 CP (tỷ lệ 1,13%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 07/07/2015
  • Ngày kết thúc giao dịch: 05/08/2015.

(Theo hnx.vn)

 

TIN BÀI KHÁC:

C92 cung cấp hồ sơ quản trị Công ty năm 2019C92 công bố giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 4 năm 2019 so với BCTC quý 4 năm 2018C92 công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớnC92 công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2019C92 công bố BCTC Quý 4 năm 2019
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu