C92: Phó Giám đốc đã bán 7.900 cổ phiếu
9/3/2015 3:25:23 PM

 Nguyễn Tăng Bảo - Phó Giám đốc CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) đã bán 7.900 cổ phiếu.

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tăng Bảo
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
  • Mã chứng khoán: C92
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 67.920 CP (tỷ lệ 1,28%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 17.900 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.900 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 60.020 CP (tỷ lệ 1,13%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 07/07/2015
  • Ngày kết thúc giao dịch: 05/08/2015.

(Theo hnx.vn)

 

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2016 giữa BCTC Công ty lập so với BCTC kiếm toánC92 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016C92 Công bố Báo cáo thường niên năm 2015
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu