C92: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn
12/21/2015 1:46:27 PM
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Vĩnh Lộc.

 

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Vĩnh Lộc
  • Mã chứng khoán: C92
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 680.000 CP (tỷ lệ 12,8%)
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 200.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 880.000 CP (tỷ lệ 16,56%)
  • Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu
  • Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/12/2015.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố thay đổi người công bố thông tin C92C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu