Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 103.000 CP
1/11/2016 1:35:18 PM
Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 103.000 CP

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Hưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.067.813 CP (tỷ lệ 38,92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 103.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.170.813 CP (tỷ lệ 40,86%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa mua được
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/12/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/01/2016.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố thay đổi người công bố thông tin C92C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu