9 tháng đầu năm 2012 C92 đã hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu trong SXKD so với cùng kỳ
10/3/2014 2:40:37 PM
Trong bối cảnh kinh tế đất nước đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành xây dựng cơ bản nhưng với sự chỉ đạo đúng đắn của Ban Lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết hợp lòng của HĐQT và sự nổ lực cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn của toàn thể CB CNV trong Công ty nên kết quả SXKD trong 9 tháng đầu năm của C92 đã đạt được kết quả cao vượt mức so với 9 tháng đầu năm 2011 và so kế hoạch đề ra trong năm

Cụ thể:
- Giá trị sản lượng: 230,98 tỷ đồng đạt 77% so KH năm 2012 (300 tỷ đồng) tăng 30% so cùng kỳ (177,6 tỷ đồng);
- Doanh thu: 243,89 tỷ đồng đạt 90% so KH năm (270,4 tỷ đồng) tăng 12% so cùng kỳ (217,7 tỷ đồng);
- Thanh toán: 221,7 tỷ đồng đạt 82,4% so KH năm 2012 (269 tỷ đồng) tăng 25,5% so cùng kỳ (176,7 tỷ đồng);
Dự kiến quí IV này Công ty sẽ triển khai một số dự án mới và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng dự án Gói 1- VĐ3 HN…, đưa kết quả SXKD hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra trong năm

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố thay đổi người công bố thông tin C92C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu