9 tháng đầu năm 2012 C92 đã hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu trong SXKD so với cùng kỳ
10/3/2014 2:40:37 PM
Trong bối cảnh kinh tế đất nước đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành xây dựng cơ bản nhưng với sự chỉ đạo đúng đắn của Ban Lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết hợp lòng của HĐQT và sự nổ lực cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn của toàn thể CB CNV trong Công ty nên kết quả SXKD trong 9 tháng đầu năm của C92 đã đạt được kết quả cao vượt mức so với 9 tháng đầu năm 2011 và so kế hoạch đề ra trong năm

Cụ thể:
- Giá trị sản lượng: 230,98 tỷ đồng đạt 77% so KH năm 2012 (300 tỷ đồng) tăng 30% so cùng kỳ (177,6 tỷ đồng);
- Doanh thu: 243,89 tỷ đồng đạt 90% so KH năm (270,4 tỷ đồng) tăng 12% so cùng kỳ (217,7 tỷ đồng);
- Thanh toán: 221,7 tỷ đồng đạt 82,4% so KH năm 2012 (269 tỷ đồng) tăng 25,5% so cùng kỳ (176,7 tỷ đồng);
Dự kiến quí IV này Công ty sẽ triển khai một số dự án mới và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng dự án Gói 1- VĐ3 HN…, đưa kết quả SXKD hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra trong năm

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2016 giữa BCTC Công ty lập so với BCTC kiếm toánC92 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016C92 công bố Báo cáo tài chính quý II/2016C92 Công bố Báo cáo thường niên năm 2015
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu