GDKHQ nhận cổ tức năm 2011 bằng tiền 15%
10/3/2014 2:41:27 PM
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thôngbáo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thôngbáo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tổ chức đăng ký: CTCPXây dựng và Đầu tư 492
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/08/2012
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2012
  • Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền
  • Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận1.500 đồng)
  • Thời gian thực hiện: 17/08/2012
  • Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứngkhoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu kýchứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứngkhoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 từngày 17/08/2012 và xuất trình chứng minh nhân dân

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố thay đổi người công bố thông tin C92C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu