Ông Nguyễn Anh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.000 cp
10/3/2014 2:43:56 PM
Ông Nguyễn Anh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.000 cp

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Hưng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc

- Mã chứng khoán: C92

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 36.326 CP (tỷ lệ 1,51%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/08/2012

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/09/2012.

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố thay đổi người công bố thông tin C92C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét C92 công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2019 so với BCTC quý 2 năm 2018
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu