Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 504.300 CP
4/18/2017 10:29:21 AM
Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 504.300 CP

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Hưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.170.813 CP (tỷ lệ 40,86%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 520.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 504.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.675.113 CP (tỷ lệ 50,35%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/04/2017.

TIN BÀI KHÁC:

C92 cung cấp hồ sơ quản trị Công ty năm 2019C92 công bố giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 4 năm 2019 so với BCTC quý 4 năm 2018C92 công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớnC92 công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2019C92 công bố BCTC Quý 4 năm 2019
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu