Ông Phạm Đình Huệ - Ủy viên HĐQT đã mua 1.800 cp
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu