C92 công bô Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 và Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2017 so với quý 3/2016
10/18/2017 3:14:48 PM
C92 công bô Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 và Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2017 so với quý 3/2016

 C92 công bô Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 và Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2017 so với quý 3/2016

- Báo cáo tài chính quý 3/2017.pdf

- Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2017 so với quý 3/2016.pdf

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố báo cáo quản trị năm 2017C92 công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2017C92 công bố về thay đổi sở hữu của cổ đông lớnC92 công bố về thay đổi sở hữu của cổ đông lớnC92 công bố ông Nguyễn Tăng Bảo nghỉ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội
Huân chương - Giải thưởng
Dự án tiêu biểu