9 tháng ước đạt 243,9 tỷ đồng doanh thu
10/3/2014 2:45:23 PM
So với cùng kỳ năm trước doanh thu 9 tháng đầu năm tăng 12%; hoàn thành 90% kế hoạch cả năm

 CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) cho biết, trong 9 tháng đầu năm của C92 đã đạt được kết quả cao so với 9 tháng đầu năm 2011 và so kế hoạch đề ra trong năm. Cụ thể như sau:

Giá trị sản lượng thực hiện đạt 231 tỷ đồng, tăng 30%; doanh thu đạt 243,9 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; thanh toán đạt 221,7 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2012, C92 đạt kế hoạch giá trị sản lượng 300 tỷ đồng, doanh thu 270,4 tỷ đồng, thanh toán đạt 269 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7,5 tỷ đồng. Như vậy 9 tháng đầu năm, C92 hoàn thành 77% kế hoạch về giá trị sản lượng; 90% kế hoạch doanh thu và 82,4% kế hoạch thanh toán.

C92 cho biết, dự kiến Quý IV, C92 sẽ triển khai một số dự án mới và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng dự án Gói 1- VĐ3 HN…, đưa kết quả kinh doanh hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra trong năm

TIN BÀI KHÁC:

Công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024Nghị quyết đọi hội thường niên năm 2024Báo cáo thường niên năm 2023Tài liệu đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2024Báo cáo tài chính năm 2023
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu