Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Hưng giữ chức vụ Giám đốc điều hành
10/3/2014 2:47:21 PM
Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Hưng giữ chức vụ Giám đốc điều hành

 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Hưng giữ chức vụ Giám đốc điều hành

TIN BÀI KHÁC:

C92 cung cấp hồ sơ quản trị Công ty năm 2019C92 công bố giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 4 năm 2019 so với BCTC quý 4 năm 2018C92 công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớnC92 công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2019C92 công bố BCTC Quý 4 năm 2019
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu