Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Kế toán trưởng
10/3/2014 2:50:20 PM
Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Kế toán trưởng

 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Kế toán trưởng

File đính kèm : Quyết định bổ nhiệm

TIN BÀI KHÁC:

C92 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019C92 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019C92 công bố Báo cáo thường niên năm 2018C92 thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019C92 công bố Bao cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu