Công ty 492 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
10/6/2014 3:53:51 PM
Sáng ngày 20/04/2014 tại trụ sở cơ quan, Công ty 492 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

 Tại Đại hội đã được nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo chỉ tiêu tài chính, Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và các tham luận của cổ đông sở hữu nhằm đóng góp và đánh giá tích cực việc chỉ đạo sản xuất, điều hành Công ty phát triển vững mạnh.

Năm 2013 Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh sau: Giá trị sản lượng: 442,682 tỷ đồng đạt 134,15% kế hoạch năm; Doanh thu và thu nhập khác: 409,591 tỷ đồng đạt 132% kế hoạch năm; Giá trị thanh toán: 388,586 tỷ đồng đạt 139% kế hoach năm; Thu nhập người lao động: 8.500.000 đồng/người /tháng đạt 141,7% kế hoạch năm; Lợi nhận trước thuế: 8,186 tỷ đồng đạt 125,9% kế hoạch năm… Đề ra kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2014:  Giá trị sản lượng: 460,000 tỷ đồng, Doanh thu và thu nhập khác: 420,000 tỷ đồng, Thu nhập người lao động: ≥9 triệu đồng/người/tháng và Lợi nhận trước thuế: 8,8 tỷ đồng …

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty, với tư cách là một cổ đông lớn của Công ty. Đồng chí đánh giá cao công tác điều hành sản xuất của Lãnh đạo Công ty, sự nổ lực phấn đấu mệt mọi không ngừng của Tập thể CB, CNV-LĐ Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2013 và kế hoạch SXKD đề ra trong năm 2014. Đồng chí quát triệt tinh thần về các phương án sản xuất kinh doanh của Công ty đối với Tổng công ty, công tác cổ phần hóa và các chủ trương chính sách phát triển Công ty trong thời gian tới theo định hướng của Tổng công ty.

           Đại hội thông qua bỏ phiếu nhất trí cao 100% về các nội dung Báo cáo tài chính năm 2013; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013; Kế hoạch SXKD năm 2014; Mức thù lao hàng tháng năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao hàng tháng năm 2014 cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT … Bỏ phiếu nhất trí 100% thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với đồng chí Nguyễn Anh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc, đồng thời bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát đối với đồng chí Nguyễn Chí Thông – Trưởng phòng Kỹ thuật và đồng chí Lê Linh - Phó phòng Kinh doanh Công ty. 

TIN BÀI KHÁC:

Hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương trước Tết 2019TP.HCM: Lúc nào hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương?Chương trình Tết ấm cho người nghèo và Đông ấm cho em xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn 2018 Đoàn thanh niên C92 tổ chức Đêm hội trăng rằm 2017Công ty 492 25 năm xây dựng và trưởng thành
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu