C92 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2011 - triển khai nhiệm vụ năm 2012
10/6/2014 2:39:33 PM
Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2012, C92 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2011-Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2012. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Đào, Tổng giám đốc, đồng chí Phan Đức Hữu – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Trần Hậu Thìn – Hội đồng thành viên, đồng chí Văn Đình Đệ - Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty và đồng chí Văn Hồng Tuân – Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty. Và sự có mặt của 81 đại biểu đại diện cho gần 365 CBCNV của Công

 Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Anh Hưng - Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2011 - Triển khai nhiệm vụ năm 2012 trong đó nêu rõ trong năm 2011 mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp ngành giao thông do hạn chế đầu tư công, thắt chặt tiền tệ, lãi suất tăng cao nhưng tập thể lãnh đạo CBCNV Công ty đã đồng lòng vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh đáng phấn khởi, cụ thể:  Giá trị sản lượng: Kế hoạch 2011: 261 tỷ đồng. Thực hiện: 261,5 tỷ đồng, đạt 100 % kế hoạch năm. Doanh thu: Kế hoạch 2011: 217,427 tỷ đồng. Thực hiện: 264,199 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch năm. Thanh toán: Kế hoạch 2011: 188,061 tỷ đồng. Thực hiện: 244,602 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch năm. Thu nhập người LĐ: Kếhoạch 2011: 5.000.000đồng.Thực hiện: 5.640.000 đồng, đạt 112% kế hoạch năm. Lợi nhuận: Tổng lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỷ đồng, Nộp ngân sách: 7,5 tỷ đồng

Ngoài ra tại báo cáo đề ra mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 và các nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện để đạt được các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2012. Trong đó: Giá trị sản lượng: 300 tỷ đồng. Doanh thu: 270,427 tỷ đồng.Thanh toán: 269,047 tỷ đồng. Đầu tư trung và dài hạn: 15 tỷ, bao gồm một số thiết bị như cẩu tháp, bộ xe đúc hẫng, cẩu 50 tấn; búa rung 60KW, máy bơm bê tông, xúc lật… Nguồn vốn đầu tư gồm 70% vay tín dụng ngân hàng và vốn tự có 30%.Lợi nhuận: Lợi nhuận thực hiện trước thuế 6 tỷ đồng. Trả cổ tức cho cổ đông : ≥ 15 % trở lên.Thu nhập bình quân: Phấn đấu thu nhập bình quân: 6,0 triệu đ/người/tháng trở lên.  Xây dựng kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh trên các dự án Công ty tham gia thi công.

Báo cáo đề ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2012 của Công ty đó là: Tiếp tục cũng cố bộ máy tổ chức của công ty, hoàn thiện mô hình cấp đội đủ mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng, ban tham mưu. Thông qua việc hoàn thiện, ban hành và áp dụng các quy chế quản lý nội bộ để từng bước nâng cao năng lực của công ty trong công tác quản lý cũng như điều hành sản xuất. Để đáp ứng việc thi công các Công trình lớn, có yêu cầu kỷ thuật phức tạp nhằm từng bước đưa Công ty trở thành thương hiệu mạnh trong ngành XDCB, đủ sức cạnh tranh trong việc giải quyết công tác tìm kiếm việc làm nhằm đưa Công ty không ngừng phát triển bền vững mọi mặt. Giữ mối quan hệ tốt với các Chủ đầu tư; tiếp tục tìm kiếm và đấu thầu các công trình có giá phù hợp cho các năm tiếp theo và cung cấp đủ vốn sản xuất; Hoàn thành sớm các kế hoạch đầu tư, sửa chữa thiết bị để kịp thời phục vụ sản xuất ngay từ đầu năm. Chỉ đạo công tác điều chỉnh giá vật tư và tiền lương theo tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu tại các dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng, đúc rút hoàn thiện các công nghệ thi công; quan tâm hơn nữa về công tác an toàn lao động trong sản xuất. Coi trọng công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán. Tập trung đòi nợ để thu hồi vốn các công trình đã hoàn thành. Chăm lo đời sống cho người lao động về cả vật chất và tinh thần, trả lương kịp thời, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động; có chính sách đãi ngộ về thu nhập cho CB-CNV làm việc có hiệu quả, tạo tiền đề cho việc thu hút tuyển dụng thêm thợ kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành sản xuất của Công ty. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng & phát triển Thương hiệu mà Tổng công ty và Công ty đã đề ra.

Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác tổ chức Công ty theo định hướng phát triển, nâng cao năng lực xây dựng trên cơ sở giá thành cạnh tranh, tiến độ thi công nhanh, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công trường sạch đẹp, củng cố và phát triển chuyên nghiệp lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản để tạo đà cho các năm tiếp theo, tiếp tục phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp và quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Hoàng Văn Đào – Phó tổng giám đốc Tổng công ty đã chúc mừng thành công của Công ty trong năm 2011 đầy khó khăn vừa qua, đánh giá cao vai trò lãnh đạo, sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo CBCNV Công ty, ghi nhận vai trò và năng lực của Công ty trong việc đảm nhận và hoàn thành các công trình lớn của đất nước, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công trường sạch đẹp, tiếp tục phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp và quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV ….

Tại Hội nghị, Ban giám đốc Công ty tổ chức Lễ ký cam kết thi đua thực hiện nhiệm vụ trên các công trường và bảo đảm an toàn lao động năm 2012 giữa Giám đốc và các Đội trưởng Đội sản xuất có sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Công đoàn Công ty

 Với những thành tích đã đạt được, Công ty đã vinh dự được Bộ giao thông vận tải tặng cờ “thi đua xuất sắc năm 2011” và Công đoàn Công ty được Công đoàn ngành GTVT tặng cờ thi đua “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2011” và nhiều phần thưởng cáo quý khác.

Một số hình ảnh về Hội nghị tỏng kết công tác SXKD năm 2011 - Triển khai nhiệm vụ 2012 và Hội nghị người lao động năm 2012.

 

                Đồng chí Hoàng Văn Đào trao tặng cờ Thi đua xuất sắc năm 2011 cho Công ty

         Đồng chí Phan Đức Hữu - Phó chủ tịch Công đoàn TCT 4 trao tặng cờ công đoàn cơ sở xuất sắc vững mạnh năm 2011 cho Công đoàn Công ty

         Đồng chí Hoàng Văn Đào - Phó tổng giám đốc Cienco4 tới dự và chỉ đạo Hội nghị

       Đồng chí Nguyễn Anh Hưng - Giám đốc Công ty đọc báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

    Lễ ký cam kết hoàn thanh nhiệm vụ và đảm bảo an toàn giữa Giám đốc và các đội trưởng Đội sản xuất

        Lễ ký cam kết hoàn thanh nhiệm vụ và đảm bảo an toàn giữa Giám đốc và các đội trưởng Đội sản xuất

          Lễ ký cam kết hoàn thanh nhiệm vụ và đảm bảo an toàn giữa Giám đốc và các đội trưởng Đội sản xuất

Lễ ký cam kết hoàn thanh nhiệm vụ và đảm bảo an toàn giữa Giám đốc và các đội trưởng Đội sản xuất

          Lễ ký cam kết hoàn thanh nhiệm vụ và đảm bảo an toàn giữa Giám đốc và các đội trưởng Đội sản xuất

TIN BÀI KHÁC:

Hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương trước Tết 2019TP.HCM: Lúc nào hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương?Chương trình Tết ấm cho người nghèo và Đông ấm cho em xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn 2018 Đoàn thanh niên C92 tổ chức Đêm hội trăng rằm 2017Công ty 492 25 năm xây dựng và trưởng thành
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu