C92 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
10/6/2014 2:57:00 PM
Ngày 16/04/2012, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 (mã chứng khoán C92 – HNX) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

 

Năm 2011, tuy có nhiều khó khăn, nhưng Công ty 492 đã hoàn thành đạt và vượt  các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2011 đề ra và tăng so với năm 2010: Giá trị sản lượng 261.500 triệu đồng, đạt 100,2% so với kế hoạch, tăng 21% so với năm 2010; Doanh thu và thu nhập khác: 293.332 triệu đồng, đạt 122% kế hoạch, tăng 66% so với năm 2010;  Lợi nhuận trước thuế: 5.579 triệu đồng;

 

Tổng giám đốc Lê Ngọc Hoa dự và phát biểu tại Đại hội

 Nộp ngân sách cho Nhà nước: 7.762 triệu đồng, Thu nhập bình quân người lao động 5.756.000 đồng/người/tháng, đạt 105% kế hoạch, tăng 27% so với năm 2010; Cổ tức 15%/năm, tăng 7% so với năm 2010. Kết quả trên là do Công ty đã chủ động tìm kiếm việc làm, trúng thầu nhiều dự án lớn giá trị 410 tỷ đồng, các dự án triển khai đều có vốn, thanh toán kịp thời. Bộ máy cán bộ quản lý và lực  lượng công nhân có trình độ, kinh nghiệm. Trong quá trình hoạt động Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ và hướng dẫn của Tổng công ty XDCTGT 4 – cổ đông nhà nước.

 Đại hội đã thảo luận thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2012, thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 24 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng và thông qua các vấn đề liên quan khác. Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu chính trong năm 2012: Giá trị sản lượng: 280,015 tỷ đồng; Doanh thu: 270,427 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ đồng; Thu nhập bình quân: ≥6.000.000 đồng/tháng/người và Tỷ lệ trả cổ tức: ≥15%/năm.  

 

Các cổ đông dự Đại hội

Tổng công ty XDCTGT 4 - cổ đông nắm giữ 50,9% cổ phiếu – trong lịch đại hội đồng cổ đông kỳ này của 16 công ty cổ phần thuộc Tổng công ty, đã chủ động phối hợp cùng Hội đồng quản tri, Ban kiểm soát Công ty 492 thực hiện tốt công tác trù bị và tổ chức đại hội. Ông Nguyễn Văn Huyện (Chủ tịch Hội đồng thành viên) và các cán bộ lãnh đạo Tổng công ty, vừa là cổ đông của Công ty vừa đại diện Tổng công ty, tham dự đại hội. Tại đại hội, ông Lê Ngọc Hoa – Tổng giám đốc, thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu, đánh giá cao những kết quả mà Công ty 492 đã đạt được, nêu các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu năm 2012 và định hướng thời gian tới. Thời gian tới các doanh nghiệp xây dựng thuộc ngành giao thông sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy Công ty 492 cần có các giải pháp phù hợp, đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao thương hiệu, hoạt động SXKD có hiệu quả, tăng sự hấp dẫn và thanh khoản cổ phiếu C92.

Cổ đông tham dự đại hội biểu lộ cao sự phấn khởi, tin tưởng. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội, trừ thông qua phướng án tăng vốn điều lệ đạt 99,97%, còn các nội dung, vấn đề khác đã biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2012 đã củng cố niềm tin đối với các cổ đông C92, lan tỏa thành khí thế thi đua của người lao động trên các công trường trong Nam ngoài Bắc, hứa hẹn một năm đem lại hiệu quả, lợi ích cao cho các cổ đông – nhà đầu tư lâu dài của C92 và bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động./.

c92
 Cập nhật lần cuối: 16/04/12 01:55:21

TIN BÀI KHÁC:

Hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương trước Tết 2019TP.HCM: Lúc nào hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương?Chương trình Tết ấm cho người nghèo và Đông ấm cho em xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn 2018 Đoàn thanh niên C92 tổ chức Đêm hội trăng rằm 2017Công ty 492 25 năm xây dựng và trưởng thành
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu