Năm 2012 C92 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu trong SXKD
10/6/2014 3:22:31 PM
Năm 2012 vượt qua tình hình kinh tế đất nước đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành xây dựng cơ bản C92 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong SXKD so với kế hoạch,

 Cụ thể:

 - Giá trị sản lượng: 300 tỷ đồng đạt 100% so KH (300 tỷ đồng) tăng 15% so năm 2011 (261,5 tỷ đồng)
 - Doanh thu:  330 tỷ đồng đạt 122% so KH (270,4 tỷ đồng) tăng 25% so năm 2011 (264,2 tỷ đồng)
 - Thanh toán: 318,2 tỷ đồng đạt 118% so KH (269 tỷ đồng) tăng 30% so năm 2011 (244,6 tỷ đồng)
 - Thu nhập bình quân: 7,4 Tr.đồng/người/tháng tăng 31,2% so năm 2011 (5,64Tr.đồng)
 - Giá trị hợp đồng còn lại chuyển sang năm 2013 và các năm tiếp theo: 510 tỷ đồng;
 
Theo đó Công ty đặt ra kế hoạch cho năm 2013 như sau:
- Giá trị sản lượng:           330 tỷ đồng
- Doanh thu:                    300 tỷ đồng
- Thanh toán:                  290 tỷ đồng
Trong năm qua Công ty đã thi công các công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu; Một số công trình đã hoàn thành vượt tiến độ và bàn giao cho chủ đầu tư trong năm như Gói 1 - VĐ3 Hà Nội, cầu Chanh - Hải Dương… Quí I/2013 tới sẽ bàn giao tiếp cầu Nguyễn Tri Phương, Cầu Sông Hồng…

TIN BÀI KHÁC:

Hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương trước Tết 2019TP.HCM: Lúc nào hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương?Chương trình Tết ấm cho người nghèo và Đông ấm cho em xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn 2018 Đoàn thanh niên C92 tổ chức Đêm hội trăng rằm 2017Công ty 492 25 năm xây dựng và trưởng thành
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu