C92 hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2013
10/6/2014 3:28:19 PM
Thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013, 6 tháng đầu năm với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ CNV trong công ty, C92 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về SXKD, cụ thể như sau:

 - Giá trị sản lượng: 181,4 tỷ đồng đạt 108% so KH (168 tỷ đồng)

 - Doanh thu: 161,58 tỷ đồng đạt 99,89% so KH (161,8 tỷ đồng)
 - Thanh toán: 147,02 tỷ đồng đạt 98,58% so KH (149,14 tỷ đồng)
 - Thu nhập người lao động: 7,782 Tr.đồng/người/tháng đạt 104% so KH (7,5Tr.đồng/người/tháng)
 - Lợi nhuận trước thuế: 2.505 tỷ đồng;
 - Nộp ngân sách: 4.501 tỷ đồng.
 
Theo đó Công ty đặt ra kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2013 như sau:
 
 - Giá trị sản lượng: 168,6 tỷ đồng
 - Doanh thu: 168,42 tỷ đồng
 - Thanh toán: 152.98 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 3,4 tỷ đồng;
 - Trả cổ tức năm 2013: ≥15%
 - Thu nhập người lao động: ≥ 7,5 Tr.đồng/người/tháng
Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm tập thể Lãnh đạo Công ty đã quyết tâm thực hiện vượt mức kế hoạch đề ra cho năm 2013 với giá trị Sản lượng đạt 350 tỷ đồng, doanh thu đạt 330 tỷ đồng, thanh toán 300 tỷ đồng và sẽ triển khai một số dự án mới như Cầu Kỳ Lam thuộc gói thầu số 3A dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi)…

TIN BÀI KHÁC:

Hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương trước Tết 2019TP.HCM: Lúc nào hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương?Chương trình Tết ấm cho người nghèo và Đông ấm cho em xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn 2018 Đoàn thanh niên C92 tổ chức Đêm hội trăng rằm 2017Công ty 492 25 năm xây dựng và trưởng thành
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu