C92 tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quí IV năm 2013.
10/6/2014 3:34:06 PM
Ngày 03/10/2013 Công ty CP XD&ĐT 492 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quí IV năm 2013. Giám đốc công ty chủ trì hội nghị.

 9 tháng đầu năm 2013 được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty cũng như sự quyết tâm của Lãnh đạo Công ty với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ CNV trong công ty Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với kết quả như sau:

I. C92 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2013.
- Giá trị sản lượng: 303,264/285.5 tỷ đồng kế hoạch, đạt 106 % kế hoạch 9 tháng đầu năm 2013;
- Doanh thu: 282,04/276.3 tỷ đồng kế hoạch, đạt 102 % kế hoạch 9 tháng đầu năm 2013;
- Thanh toán: 261,629/249,44 tỷ đồng kế hoạch, đạt 104.9 % kế hoạch 9 tháng đầu năm 2013;
- Thu nhập người lao động: 7.815.000 đồng/người/tháng, đạt 104 % kế hoạch năm (7.500.000 đồng/người/tháng);
- Lợi nhuận:
+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 3,71 tỷ đồng;
+ Nộp ngân sách: 7,343 tỷ đồng.
- Đặc biệt Công ty chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực lao động lành nghề, có tay nghề cao, quan tâm đến đời sống người lao động, thu nhập của người lao động (7.815.000 đồng/người/tháng), nhà ở công nhân đầy đủ, các chế độ chính sách bảo đảm theo chế độ quy định của Nhà nước, Tổng công ty và của Công ty; phát triển đội ngũ khoa học kỹ thuật, tuyển dụng kỹ sư được đào tạo chính quy, loại khá giỏi, đúng chuyên môn. Nâng cao nghiệp vụ phòng ban chuyên môn, chú trọng đến công tác quản lý; Cơ cấu lại các tổ sản xuất, sử dụng lao động chính thức, loại bỏ lao động bằng hợp đồng miệng. Củng cố lại bộ máy cấp đội đủ mạnh để đảm nhận được những công trình trọng điểm của Công ty thi công;
- Trong 9 tháng đầu năm 2013 Công ty đã bổ nhiệm 01 đồng chí Phó giám đốc; 02 đội trưởng, 02 đội phó, 02 phó phòng. Tuyển dụng thêm 72 công nhân, 3 kỹ sư cầu đường; tổ chức cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng như Cao cấp chính trị: 2 người.; Trung cấp lý luận chính trị: 2 người, lớp bồi dưỡng quản lý dự án, đấu thầu, quản lý bảo hiểm xã hội, tiền lương …
- Công ty cũng chú trọng công tác thanh toán và tạm ứng để đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ thi công, đã trực tiếp làm việc với các Ban QLDA để giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh công tác thanh toán, bù giá; Công tác nghiệm thu thanh toán, bù giá được thực hiện đúng theo kế hoạch; Một số công trình đã lên phiếu giá và thanh toán kịp thời: Cầu Đông Trù, Cầu Pá Mô, Cầu Thới An, Cầu Nghèn, Cầu Hòa Phước…
- Công tác tìm kiếm việc làm: Trong 9 tháng đầu năm Công ty đã ký được hợp đồng xây dựng các dự án: Long Thành – Dầu Dây có giá trị 90.61 tỷ đồng; Cầu Kỳ Lam có giá trị 57.0 tỷ đồng; Cầu Nguyệt Viên có giá trị dự kiến 29.0 tỷ đồng.
II. Mục tiêu, kế hoạch SXKD quí IV năm 2013.
- Giá trị sản lượng: + Theo kế hoạch Tổng công ty giao: 26.736 tỷ đồng;
                  + Theo Tiến độ yêu cầu của dự án: 190.2 tỷ đồng.
- Doanh thu:            + Theo kế hoạch Tổng công ty giao: 27.958 tỷ đồng;
                  + Theo Tiến độ yêu cầu của dự án: 171.18 tỷ đồng.
- Thanh toán:           + Theo kế hoạch Tổng công ty giao: 18.371 tỷ đồng;
                  + Theo Tiến độ yêu cầu của dự án: 161.67 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: Lợi nhuận thực hiện trước thuế 2.79 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân CBCNV: Phấn đấu thu nhập bình quân: 7,815 tr.đồng/người/tháng trở lên.
Để đạt được kế hoạch trên cũng như tìm kiếm công việc gối đầu cho những năm tiếp theo tập thể CB CNV phải cố gắng thực hiện tốt các dự án đang thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ để tạo hình ảnh thương hiệu của Công ty trên thị trường; Ngoài các dự án của Tổng Công ty Công ty sẽ tham gia đấu thầu các dự án có vốn nước ngoài (ODA, WB, JICA), dự án Trái Phiếu Chính Phủ, ngân sách nhà nước được ưu tiên cấp vốn; Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, xây dựng đội ngũ làm hồ sơ thầu đủ năng lực và chuyên nghiệp cao; Mở rộng thị trường, liên danh liên kết với các đối tác để tham gia đấu thầu các dự án…
Hội nghị sơ kết đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận cao của tập thể CBCNV về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Với những thành tích đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, tập thể CBCNV Công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD quý IV/2013 và hoàn thành kế hoạch năm 2013, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động.

TIN BÀI KHÁC:

Hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương trước Tết 2019TP.HCM: Lúc nào hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương?Chương trình Tết ấm cho người nghèo và Đông ấm cho em xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn 2018 Đoàn thanh niên C92 tổ chức Đêm hội trăng rằm 2017Công ty 492 25 năm xây dựng và trưởng thành
Huân chương - Giải thưởng

Dự án tiêu biểu